Kontakt:   Judo-Sport-Club Karlsdorf-Neuthard e.V.

                 Heckenweg 9

                 76689 Karlsdorf-Neuthard

                 info@jsckn.net